KVINTAX Könyvelőiroda Kft.
5520 Szeghalom, Kosssuth utca 8.    Telefon/ Fax: +36 66/ 470-709,    Mobil: +36/20/ 351-8063     E-mail: kvintax@gmail.com      
"Út a sikerhez..." Kvintax
HOME

Legfontosabb 2020. évi adóváltozások címszavakban (szja, áfa, kata, szocho adó, minimálbér)- folyamatosan frissül...

Legfontosabb 2020. évi adóváltozások címszavakban (szja, áfa, kata, szocho adó, minimálbér)- folyamatosan frissül...

Legfontosabb 2020. évi adóváltozások címszavakban (szja, áfa, kata, szocho adó, minimálbér) 1. Személyi jövedelemadó (szja) - Az első házasok kedvezménye a kiterjesztése következtében a családi kedvezménnyel párhuzamosan is igénybe vehető 24 hónapig 2017. január 1-től visszamenőlegesen is. - A családi kedvezmény összege havonta 2 gyermek esetén gyermekenként 15.000 Ft,-....

Contact

 
Legfontosabb 2020. évi adóváltozások
(szja, áfa, kata, szocho adó, minimálbér)

 

1. Személyi jövedelemadó (szja)

- 2020. január 1-jétől adóalap-kedvezményt érvényesíthetnek a négy vagy több gyermeket nevelő anyák. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák esetében a kedvezmény kiterjesztésre kerül oly módon, hogy az a már felnőtt gyermekek után is jár. A módosítás értelmében a vérszerinti és az örökbefogadó anyák összevont adóalapba tartozó jövedelmére vonatkozóan teljes adómentesség vonatkozik úgy, hogy a gyermekeik után a családi járulékkedvezményre továbbra is jogosultak maradnak.

- Adómentes az osztatlan közös tulajdonban lévő földterület tulajdonostárs részére történő átruházása.

- 2019. június 28-ára visszamenőleges hatállyal módosult az egyéb szálláshely és a kapcsolódó fogalmak tartalma. Magánszálláshelyet magánszemély és egyéni vállalkozó szolgáltathat, míg egyéb szálláshelyet csak gazdasági társaság (nem természetes személy vagy egyéni vállalkozó) üzemeltethet.

- A személyi jövedelemadóról szóló törvényben új fogalomként jelenik meg a magánalapítvány, amelyhez kapcsolódó adózási rendelkezések számos tekintetben hasonlóságot mutatnak a bizalmi vagyonkezeléssel. A magánalapítványok tartós befektetési szerződést is köthetnek.

- A családi gazdaságok nyilvántartásba vételét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara végzi 2020.01.01-től.

2. Általános forgalmi adó (áfa)

- 2020. július 1-jétől az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan számlára, amelyet belföldi adóalany részére, belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról bocsátanak ki. (Vagyis megszűnik az áfa összegére vonatkozó 100 ezer forintos értékhatár.)

- 2021. január 1-jétől minden olyan számlát is jelenteni kell, amelyre a magyar számlázási szabályok vonatkoznak és nem csak azokat, amelyeket adóalanyok felé bocsátanak ki. (Vagyis adatot kell szolgáltatni például a magánszemélyek, nem adóalany szervezetek (például egyesületek) felé teljesített ügyletekről vagy a Közösségen belüli termékértékesítésről, harmadik országba irányuló termékexportról kiállított számlákról is.

- 2020. július 1-jétől változnak a belföldi összesítő jelentésnél is megszűnik a 100 ezer forintos értékhatár, így minden olyan befogadott számlát szerepeltetni kell, amely alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol. A módosító, érvénytelenítő számlákról is értékhatártól függetlenül kell nyilatkozni.

- 2020. július 1-jétől az adó összegétől függetlenül kötelező a vevő adószámát szerepeltetni a számlán. A számla kibocsátására vonatkozó 15 napos határidő 8 napra módosul.

- Előleg esetén a végteljesítésről szóló számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről kell adatot szolgáltatni.

- Az általános forgalmi adó alapja – önellenőrzés keretében – behajthatatlan követelés jogcímén utólag csökkenthető.

- Egyéb oktatás nyújtása esetén már számlakibocsátási kötelezettség keletkezik (a jövőben nem lesz elegendő csupán a számviteli törvénynek megfelelő számviteli bizonylat kibocsátása).

- Előleg esetén a végteljesítésről szóló számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről kell adatot szolgáltatni.

- A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfakulcsa 5 százalék a korábbi 18 százalék helyett Ezzel egyidejűleg az érintett adózóknak 4 százalék turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük.

- Több feltételt kell teljesíteni az áfa adminisztrációját egyszerűsítő, úgynevezett vevői készlet alkalmazása esetén nem kell a közösségen belüli sajátáru mozgatás szabályait alkalmazásához.

- A termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatások esetében (például import fuvar) a szolgáltatás nyújtója csak akkor számlázhatja adómentesen a teljesítményét 2019.08.23-tól, ha közvetlenül az importálónak számláz, és a szolgáltatása beépül a termékimport adóalapjába. A változással az importhoz kapcsolódó szolgáltatás szabályait hozzáigazították az exporthoz kapcsolódó szolgáltatások adómentességi szabályaihoz.

- Az eddiginél többféle esetben lesz lehetősége az adóalanyoknak kijavítási kérelem útján pótolni vagy megváltoztatni az egyes adózási módokra vonatkozó választásukat (így a speciális státuszú beszerzői kör Közösségen belüli beszerzéseihez, a távolsági értékesítéshez, a távolról is nyújtható szolgáltatásokhoz, vagy az MNB, EKB árfolyam alkalmazásához kapcsolódó választásokat is módosítani lehet majd kijavítási kérelemmel)

3. Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata)

- A főállású kisadózónál, amennyiben havi 50 ezer forintos tételes adót fizet, a társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során, járulékalapot képező jövedelemként 2019. július 1-jétől a korábbi havi 94 400 forint helyett havi 98 100 forint vehető figyelembe.

- Ha a főállású kisadózó a magasabb, havi 75 ezer forintos tételes adó megfizetését vállalja, úgy a társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során járulékalapként a korábbi havi 158 400 forint helyett 2019. július 1-jétől havi 165 000 forint vehető figyelembe.

4. Szociális hozzájárulási adó (szocho) és társadalombiztosítás járulék

- A régi társadalombiztosítási törvényt és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet törvényben újrakodifikálta a jogalkotó annak érdekében, hogy a széttöredezett szabályozás egységessé és egyúttal egyszerűbbé váljon. 2020. július 1-jétől összevonják a munkavállalók bruttó béréből levonásra kerülő járulékokat (10 százalékos nyugdíjjárulékot, 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot és 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot). Az új járulék elnevezése társadalombiztosítási járulék, mértéke pedig a jelenlegiek összege, vagyis 18,5 százalék lesz. Taxatíve felsorolásra kerülnek a járulékalapot képező jövedelmek az egyes jövedelemtípusok szerint. Az összevonás a családi kedvezmények érvényesítését is érinti, a társadalombiztosítási járulékból továbbra is felhasználható a személyi jövedelemadóban nem érvényesíthető rész.

- 2020. július 1-je után már minden dolgozó nyugdíjast megillet majd a járulékmentesség. Jelenleg csak a munkajogviszonyban állókra érvényes az kedvező a szabály, hogy bérüket mindössze a 15 százalékos mértékű szja terheli.

- A szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke 2019. július 1-tő 17,5%, 2020. év folyamán további 2 százalékos csökkenés várható

- A mezőgazdasági őstermelők számára jelentősebb módosítás az éves adómegállapítási időszak bevezetése a szociális hozzájárulási adó-fizetési kötelezettség esetében a mezőgazdaságra jellemző szezonalitás miatt. Az adóelőleg fizetésre kötelezett őstermelőknek negyedévente adóelőleget kell fizetniük, a befizetett adóelőlegekkel az éves személyi jövedelemadó bevallásukban kell elszámolniuk. Az adóelőleg megállapítására nem kötelezett őstermelőknek az éves személyi jövedelemadó bevallásukban kell számot adniuk az őket terhelő szociális hozzájárulási adóról. A szabályokat már a 2019-es adóév vonatkozásában is alkalmazni kell.

5. Minimálbér 2020.

- A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől: havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, /hó, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, /hét, napibér alkalmazása esetén 7 410 forint,/nap, órabér alkalmazása esetén 926 forint. /óra

- A fentiekben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől: havibér alkalmazása esetén 210 600 forint, /hó, hetibér alkalmazása esetén 48 420 forint, /hét, napibér alkalmazása esetén 9 690 forint, /nap, órabér alkalmazása esetén 1 211 forint. /óra

6. Társasági adó (tao)

- A vállalkozók számára az egyik legfontosabb kedvezmény, hogy megszűnt a feltöltési kötelezettség.

- Kedvező változás az is, hogy a havi, negyedéves adóelőleg kedvezményezett célra történő felajánlásának értékhatára az adóelőleg összegének 50 százalékáról annak 80 százalékára emelkedett.

- A kkv szektor beruházásainak fejlesztési adókedvezményen keresztüli támogatása is előnyösebb a beruházási küszöbértékek csökkentése következtében. A 2019. július 24-én vagy azt követően megkezdett és bejelentett kkv beruházások beruházási minimumának értékhatára a korábbi 500 millió forintról kisvállalkozások esetében 300 millió forintra, középvállalkozások esetében pedig 400 millió forintra csökkent. 2021-től a beruházási minimum értékhatár kisvállalkozások esetében 200 millió forintra, középvállalkozások esetében 300 millió forintra csökken. 2022-től az értékhatár 50 millió forintra módosul a kisvállalkozások, 100 millió forintra pedig a középvállalkozások esetében.

- A késedelmesen megfizetett adóelőleggel kapcsolatban újra lehetne kimentési kérelemmel élni.

7. Adóigazgatási rendtartás (air), Adózás rendje (art), Adóhatósági végrehajtási eljárások (avt)

- 2020-tól a hibásan vagy hiányosan felvitt adatokat tartalmazó ekáer-bejelentést csak egyszer módosíthatják az adózók. A módosított adatonként ötezer forint pótlékot kell fizetni. kötelezettséget von maga után, melynek összege módosított adatonként ötezer forint.

- Már 2019-ben életbe lépett az a szabály, amely az általánosnál hosszabb, 10 éves iratmegőrzési kötelezettséget ír elő a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet vagy vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratok esetében.

- Az EKAER bejelentés elmulasztásáért vagy hibás megtett bejelentésért kiszabható mulasztási bírság szabályai a módosítás értelmében –már a törvény kihirdetését követő 31. naptól – úgy módosulnak, hogy mulasztási bírság kiszabásának nem lesz helye a jövőben, ha az adózó igazolni tudja, hogy úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben tőle elvárható volt.

8. Helyi adók

- Jelentősebb változás nem történt.

9. Kisvállalati adó

- A szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentésével párhuzamosan a kisvállalati adó, illetve adóelőleg mértéke is 13 százalékról 12 százalékra csökken 2020. január 1-jei hatállyal.

- 2020. január 1-jétől a külföldről kapott (járó) osztalék-bevétellel történő adóalap-csökkentésnek az is feltétele lesz, hogy az osztalék összegét az azt megállapító társaság (ide értve a kezelt vagyont is) ne számolja el az adózás előtti eredménye terhére ráfordításként. Ezzel összhangban az adóelőleg megállapításának szabályai is változnak.

10. Számvitel

- A törvénymódosítás 200.000 forintra növeli a tárgyi eszközök, egyes nem anyagi javak beszerzése, előállítása esetén alkalmazható egyösszegű értékcsökkenés értékhatárát. A módosítást elsőként a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

Szeghalom, 2019.12.31

Új honlaphoz fotók

álláshoz_2020.03.12
adovaltozasok_2020.jpg
palyaziras
konyveles
adotanacsadas
Új honlaphoz fotók

 

CONTACT

Lépjen velünk kapcsolatba, küldjön üzenetet!

Hungaria, 5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

Telefon/ Fax: +36 66/ 470-709, +36 20/351-8063

kvintax@gmail.com


CAPCHA:

captcha